logo gfe
Patronat/Patronage:
Rektor AGH
Tadeusz Słomka
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Jadwiga Emilewicz

Publikacja

Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Inżynieria Mineralna (9 pkt wg listy punktowanych czasopism na 2016 MNiSW). Artykuły publikowane w Inżynierii Mineralnej są abstraktowane na podstawie oficjalnych porozumień w Chemical Abstracts, Реферативный Журнал, w IMM Abstracts, w SCOPUS (Elsevier), Journal Rankings of Environmental Science, EBESCO, POL-index oraz Web of Science.

 
Uwagi:

  • Opłata konferencyjna uprawnia do publikacji jednego artykułu.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Artykuły muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 20 stron maszynopisu.
  • Artykuł proszę przesłać na adres mailowy: gfe@agh.edu.pl

Instrukcja dla autorów
Zasady recenzowania
Format posteru
Instrukcja dla Autorów
Oświadczenie o prawach autorskich