logo gfe
Patronat:
Rektor AGH
Tadeusz Słomka
Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

Minister Przedsiębiorczości
i Technologii
Jadwiga Emilewicz
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Polityki Surowcowej Kraju
Mariusz Orion Jędrysek

Publikacja

Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Inżynieria Mineralna (15 pkt wg listy punktowanych czasopism MNiSW w 2017 i 2018 roku). Artykuły publikowane w Inżynierii Mineralnej są abstraktowane na podstawie oficjalnych porozumień w Chemical Abstracts, IMM Abstracts, SCOPUS (Elsevier), Journal Rankings of Environmental Science, EBESCO, POL-index oraz Web of Science.

Uwagi:

  • Opłata konferencyjna uprawnia do publikacji jednego artykułu.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Artykuły muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 20 stron maszynopisu.
  • Artykuł proszę przesłać na adres mailowy: gfe@agh.edu.pl

Instrukcja dla autorów
Zasady recenzowania
Format posteru w rozmiarze A1
Instrukcja dla Autorów
Oświadczenie o prawach autorskich