logo gfe
Patronat/Patronage:
Rektor AGH
Tadeusz Słomka
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Polityki
Surowcowej Państwa
Mariusz Orion Jędrysek
Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

Program

Program Konferencji

 

Poniedziałek, 5 listopada 2018
8:30 – 9:30
Rejestracja uczestników, Budynek A0, piętro I
9:45 – 10:00
Uroczyste otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Prof. dr hab. inż. Marka Całę
10:00 – 10:45
Sesja plenarna
Rektor AGH
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii M. Cała
10:45 – 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 13:00
Panel dyskusyjny I: Polityka surowcowa Polski – wyzwania i ryzyka
H. Schwarz – Ministerstwo Środowiska, Przedstawiciel Ministerstwa Energii, K. Galos IGSMiE PAN, Z. Kasztelewicz AGH, B. Barchański – AGH, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
13:00 – 14:00
Obiad
14:00 – 14:15
Podpisanie umowy Górnictwo OK przez Węglokoks Kraj sp. z o.o.
14:15 – 16:15
Panel dyskusyjny II: Przedsiębiorstwa górnicze i ich strategie rozwoju w świetle kreowania ich wartości dla interesariuszy
A. Wasil – LW Bogdanka S.A., A. Dyczko – JSW S.A., A. Paniczek – PGG S.A., G. Pizoń – SSW Pragmatic Solutions
16:15 – 16:30
Przerwa kawowa
16:30 – 18:30
Panel dyskusyjny III: Wsparcie przedsiębiorstw surowcowych i ich dostawców na rynkach eksportowych (Panel przy patronacie PAIH)
T. Pisula – PAIH, C. Mróz -Sempertrans Belchatow Sp. z o.o., A. Wasilewski – LW Bogdanka S.A., B. Bielak – FAMUR S.A., T. Jurkanis – McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.
20:00
Uroczyste uhonorowanie Partnerów Konferencji oraz kolacja na barce CC „Stefan Batory”

 

Wtorek, 6 listopada 2018
10:00 – 12:30
Warsztaty I: Korzystanie z baz danych o przedsiębiorstwach na potrzeby prowadzenia badań naukowych – EMIS
10:00 – 12:30
Warsztaty II: Lean Mining
10:00 – 12:30
Warsztaty III: Komunikacja strategii w świetle efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
13:00 – 14:00
Obiad
14:00 – 15:30
Panel dyskusyjny IV: Nowe uregulowania w zakresie jakości paliw w Polsce
Ł. Horbacz z IGSPW, M. Wójcik-Jurkiewicz UE Katowice, UE Kraków, Ł. Smedowski – Tauron S.A., R. Maczuga – PGG S.A.
15:30 – 15:45
Przerwa kawowa
15:45 – 17:15
Panel dyskusyjny V: Sposoby optymalizacji procesu produkcji w górnictwie odkrywkowym
A. Kabziński – Polski Związek Producentów Kruszyw, P. Bokwa – Dolomity Sandomierskie S.A., W. Kozioł – IMBiGS, AGH, P. Podsiadło – Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A., G. Skotniczny – Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., L. Balcarczyk – 3D Format Sp. z o.o., Przedstawiciel – Cemex Group, Przedstawiciel – Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z o.o.
17:15 – 18:15
Kolacja
19:15
Spektakl „Mayday” w teatrze Bagatela

 

Środa, 7 listopada 2018
10:00 – 12:30
Sesja referatowa I

 

Edyta Brzychczy, AGH w Krakowie, „Assessment of process maturity level in an underground mine on selected example”

 

Maciej Szczepankiewicz, Politechnika Poznańska, „Zarządzanie ryzyk”

 

Anna Wiktor-Sułkowska, AGH w Krakowie, „Czy polskie klastry energetyczne mają szansę stać się jednostkami niezależnymi od zewnętrznych dostaw energii oraz czy mogą stanowić organizmy samofinansujące”.

 

Aneta Napieraj, AGH w Krakowie, „Ekonomiczny aspekt niezawodności procesów wydobywczych”.

 

Marta Podobińska-Staniec, AGH w Krakowie, „Applying intellectual capital in business process modeling”.

 

Marta Sukiennik, AGH w Krakowie, „Wpływ Lean Managementu na kreowanie kultury organizacyjnej w branży energetycznej”.

 

12:30 – 12:45
Zamknięcie Konferencji