Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na V edycję Górniczego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 30 września - 1 października 2021 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tego roku tematem przewodnim GFE jest „Sprawiedliwa transformacja energetyczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - Nowe modele biznesowe dla firm energetycznych i górniczych.”

Od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992) rozpoczęła się kampania mająca na celu stabilizację stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i powstrzymanie zmian klimatycznych. Założenia polityki klimatycznej realizowane są poprzez ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych na korzyść produkcji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Z biegiem czasu polityka klimatyczna staje się coraz bardziej rygorystyczna, co oznacza, że niektóre kraje stoją przed koniecznością przejścia przyśpieszonej transformacji energetycznej, co często wiąże się z całkowitą zmianą ich miksu energetycznego. W tym przypadku zmiana miksu energetycznego oznacza maksymalne ograniczenie produkcji energii z paliw konwencjonalnych (zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego) i bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw górniczych. Przedsiębiorstwa te, jeśli nie podejmą natychmiastowych działań związanych z zakresem działalności, w najbliższym czasie całkowicie znikną, co będzie miało negatywny wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy. Efekt ten będzie tym silniejszy, im bardziej miks energetyczny danego kraju jest oparty na źródłach konwencjonalnych. Wraz z nieuchronnym wzrostem gospodarczym rośnie zapotrzebowanie na energię. Sprawiedliwa transformacja energetyczna powinna mieć równy wpływ na przedsiębiorstwa górnicze, jak i energetyczne, ponieważ w przeciwnym razie będzie to oznaczało likwidację, a nie transformację tych branż. Firmy energetyczne muszą szukać nowych możliwości zwiększenia przychodów. Zakładając stałą wartość produkcji energii z paliw kopalnych, ich udział w miksie energetycznym i tak będzie naturalnie malał, a zwiększone zapotrzebowanie na energię będzie pokrywane z OZE, co również zwiększy ich udział w miksie energetycznym. Pytanie brzmi, czy transformacja energetyczna, która prowadzi do końca wydobycia paliw kopalnych, nie spowolni rozwoju krajów, których miks energetyczny w dużej mierze opiera się na paliwach konwencjonalnych? Czy jest to sprawiedliwa transformacja energetyczna z punktu widzenia wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie nowe modele biznesowe mogą być przyjęte przez firmy energetyczne i górnicze, aby mogły nadal, w podobnym wymiarze funkcjonować na rynku? Podczas tegorocznego Górniczego Forum Ekonomicznego postaramy się znaleźć odpowiedzi właśnie na te pytania.

Rektor honorowy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Prezes Zarządu LW "Bogdanka" S.A. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Prezes Zarządu, TAURON Wydobycie S.A. Prezes Zarządu, PRG Linter S.A. Prezes Zarządu, MMC Poland Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych FASING S.A. Head of IoT Consulting, Comarch S.A. Członek Zarządu, Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. Rejestracja uczestników, Budynek A0 - Aula piętro, I Uroczyste otwarcie Konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dr. hab. inż. prof. uczelni Arkadiusza Kustrę
Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Prof. dr hab. inż. Marek Cała Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
Panel dyskusyjny I: Transformacja energetyczna - naukowe spojrzenie na problem, Budynek A0 - Aula Paneliści: Maria Sierpińska - Prof. dr hab., Rektor honorowy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie Bronisław Barchański - Prof. dr hab. inż., Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Zbigniew Kasztelewicz, Prof. dr hab. inż., Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Stanisław Nagy - Prof. dr hab. inż., Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Przerwa kawowa Panel dyskusyjny II: Dywersyfikacja działalności spółek górniczych, Budynek A0 - Aula Paneliści: Artur Wasil - Prezes Zarządu LW "Bogdanka" S.A. Jacek Pytel - Prezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A. Mateusz Bik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych FASING S.A. Aron Jan Kudelski Lichtenberg - Prezes Zarządu, PRG Linter S.A. Jarosław Znaleźniak - Prezes Zarządu, MMC Poland Sp. z o.o. Obiad Panel dyskusyjny III: Górnictwo to nie tylko węgiel kamienny, Budynek A4 sala 3 Paneliści: Tomasz Krokos - Członek Zarządu, Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. Daniel Kłosowski – Dyrektor Generalny Spółki Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. Bogusław Ochab - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZGH Bolesław S.A. Przerwa kawowa Technologie IoT w przemyśle paliwowo-energetycznym, Budynek A4 sala 3 Paneliści: Tomasz Wilczyński - Prezes Zarządu, BFirst.Tech Radosław Kotewicz - Head of IoT Consulting, Comarch S.A. Uroczysty bankiet - Hotel Kossak
Sesja referatowa Górniczego Forum Ekonomicznego, Budynek A4 sala 3 Dr hab. inż. prof. uczelni Katarzyna Tobór-Osadnik Analysis of mining accident levels against the background of changes in productivity and employment in the hard coal mining industry. Dr inż. Maciej Zajączkowski Analiza wrażliwości kosztów rekultywacji dużych wyrobisk poeksploatacyjnych kopalń węgla brunatnego Mgr inż. Tomasz Leśniak Kierunki wykorzystania technologii Blockchain w przemyśle surowcowym Mgr inż. Natalia Kowalska EIT InnoEnergy jako inicjatywa promująca innowacje w dziedzinie zrównoważonej energii dla rejonów górniczych w transformacji. Przykład Brzeszcz. Dr inż. Aneta Napieraj Badanie opinii w zakresie kompetencji pracowników w sektorze wydobywczym Dr inż. Sylwia Lorenc Równowaga gotówkowa przedsiębiorstw geotermalnych w Polsce oparta na zarządczych przepływach pieniężnych Dr hab. inż. prof. uczelni Marta Sukiennik Rola uczelni wyższych w kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju i circular economy Dr hab. inż. prof. uczelni Dariusz Fuksa Szanse i zagrożenia dla polskiego przemysłu energetycznego i węglowego Dr hab. inż. prof. uczelni Arkadiusz Kustra Strategie dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw górniczych Obiad Sesja referatowa LW Bogdanka S.A., Budynek A4 sala 3 Mirosław Skruszeniec Optymalizacja procesu odstawy urobku poprzez zastosowanie sterowania wektorowego zasilania napędu przenośników taśmowych oraz wykonanie zdalnej kontroli parametrów pracy przemienników częstotliwości zasilających napęd i jej wpływu na przedsiębiorstwo LW Bogdanka poprzez zwiększenie niezawodności oraz skrócenie czasu trwania awarii. Mirosław Jarzmik Zastosowanie przenośnika dwukierunkowego w chodniku taśmowym pomiędzy zbiornikiem taśmowym 1.3 , a chodnikiem wentylacyjnym-wschodnim. Krzysztof Ryć Zarządzanie utrzymaniem kombajnu chodnikowego z zastosowaniem metodyki TMP Tomasz Wójcik Zmiana układu sterowania i uruchamiania pomostów wahadłowych na poz. 960 m górniczego wyciągu szybowego 1.4. Paweł Kaliski Automatyzacja procesu skrótu przenośnika taśmowego pierwszego od ściany przy pomocy stacja zwrotnej najazdowej typu SZN Waran II. Przerwa Inauguracja II edycji studiów podyplomowych "Zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego", Budynek A4 sala 3 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Prof. dr hab. inż. Marek Cała Prodziekan ds. Nauki i Finansów dr hab. inż., prof. uczelni Arkadiusz Kustra Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Artur Wasilewski
Wykład: Magdalena Młynarczyk "Akademia Liderów Górnictwa" i jej wpływ na rozwój kompetencji menadżerskich kadry zarządzającej Zakładem Górniczym Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. Zamknięcie Konferencji
Termin nadsyłania artykułów – 31 lipca 2021 r.

Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w następujących czasopismach:

Inżynieria Mineralna
(40 pkt wg listy punktowanych czasopism na 2019 MNiSW)
Format streszczenia

Energies
(140 pkt wg listy punktowanych czasopism na 2019 MNiSW)
Format streszczenia

Artykuły publikowane w Inżynierii Mineralnej są abstraktowane na podstawie oficjalnych porozumień w Chemical Abstracts, w IMM Abstracts, w SCOPUS (Elsevier), Journal Rankings of Environmental Science, EBESCO, POL-index oraz Web of Science.

Uwagi:

Opłata konferencyjna uprawnia do publikacji jednego artykułu. Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów. Artykuły muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 20 stron maszynopisu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące publikacji w Energies znajdują sie w poniższym linku.

Special Issue "Trends and Prospects in Equitable Energy Transition"

 

Dokonana pełna płatność umożliwia udział w sesji plenarnej, sesjach konferencyjnych, w uroczystej kolacji, spektaklu oraz otrzymanie materiałów konferencyjnych.

*Publikacja w Inżynierii Mineralnej + 500 zł brutto

*Publikacja w Energies + 1800 CHF, która jest pobierana przez Energies po akceptacji i publikacji artykułu.

Dokonana pełna płatność umożliwia udział w sesji plenarnej, sesjach konferencyjnych, w uroczystej kolacji, spektaklu oraz obejmuje prezentację artykułu w sesji posterowej, recenzje, materiały konferencyjne.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


Nazwa banku:
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1

Nr rachunku:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł przelewu:
720.100.4002, GFE – Imię i Nazwisko Uczestnika
NIP: 6750001923
REGON: 000001577

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

tel. +48 601 277 812

dr inż. Artur Bator

tel. +48 512 425 207

dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska

tel. +48 510 913 274

Email: gfe@agh.edu.pl